پاورپوینت مدیریت ریسک—87

قالب بندی : پاورپوینت

تعداد اسلاید : 62 اسلاید

عناوین :

اهداف یادگیری

نگاه پیشگیرانه به مدیریت سیستم

نقش عوامل خطر یا risk factors

نگاه مختصر و سیستمی

تعاریف

ضرورت های مدیریت ریسک

اهداف مدیریت ریسک

اهداف مدیریت سازمانها

نمونه هائی از پیامدها

عوارض عدم قطعیت بدون اعمال مدیریت ریسک

احتمال یا probability

شش گام اصلی در فرایند مدیریت ریسک

مدیریت عمومی و مدیریت ریسک

فعالیتهای اصلی مدیریت از دیدگاه فایول

در صد مدیران ریسک (یا با وظایف مدیریت ریسک ) در شرکت ها بر اساس میزان فروش

تعداد کارکنان حوزه مدیریت ریسک در شرکتها براساس نوع واحد و میزان درآمد

ارتباط بین تعداد کارکنان مدیریت ریسک با حجم فروش

بیانیه مدیریت ریسک در شرکت

مزایای بیانیه مدیریت ریسک در شرکت

مدیریت ریسک با همه وظایف مدیریت ارتباط دارد

مدیریت ریسک در تصمیم گیری

احتمال حادثه و زیان در زمان خاص یا احتمال سود و فایده در زمان خاص

سوالی در مورد مراقبت از انبارها :1-رهاسازی، 2-نگهبان یا 3-دزدگیر

سوالی در مورد اخراج یک کارمند خاطی :1-اخراج، 2- نگهداری

مثال : احتمال خسارت در سال

تحلیل ، میانگین گیری و بسته بندی تصمیمات

عبارات کلیدی

 • پاورپوینت مدیریت ریسک

اطلاعات فایل

 • نویسنده: میلاد مقدسی
 • دسته بندی: پاورپوینت
 • قیمت: 6200 تومان

خرید فایل

مقالات مشابه

 • نقش مدیریت ریسک پروژه ها در کاهش…—2644
  توضیح مختصر: نقش مدیریت ریسک پروژه ها در کاهش احتمال بروز ادعا، در قالب پاورپوینت و در 6 اسلاید، شامل عوامل تشدیدکننده ریسک در پروژه، نتایج عدم مدیریت ریسک در پروژه ها، موانع توزیع ریسک میان کارفرما و پیمانکار در ایران، یکی از مدل های تجربه شده در پروژه ها جهت کاهش ریسک، نتایج کاهش ریسک عنوان کامل: نقش مدیریت…
 • نقش مدیریت ریسک پروژه ها در کاهش…—1364
  توضیح مختصر: نقش مدیریت ریسک پروژه ها در کاهش احتمال بروز ادعا، در قالب پاورپوینت و در 6 اسلاید، شامل عوامل تشدیدکننده ریسک در پروژه، نتایج عدم مدیریت ریسک در پروژه ها، موانع توزیع ریسک میان کارفرما و پیمانکار در ایران، یکی از مدل های تجربه شده در پروژه ها جهت کاهش ریسک، نتایج کاهش ریسک عنوان کامل: نقش مدیریت…
 • مدیریت ریسک در تونلزنی مکانیزه، مطالعه موردی…—354
  توضیح مختصر: مدیریت ریسک در تونلزنی مکانیزه، مطالعه موردی خط 1 قطار شهری اهواز، در قالب پاورپوینت و در 39 اسلاید، شامل معرفی خط 1 قطار شهری اهواز، مشخصات عمومی خط، ویژگی های ژئوتکنیکی مسیر، مدیریت ریسک، فرآیندهای مدیریت ریسک مدیریت ریسک در تونل زنی، دستورالعمل انجمن تونل انگلیس، منابع ریسک در تونل زنی … عنوان کامل: مدیریت ریسک در…
 • مدیریت ریسک در تونلزنی مکانیزه، مطالعه موردی…—4165
  توضیح مختصر: مدیریت ریسک در تونلزنی مکانیزه، مطالعه موردی خط 1 قطار شهری اهواز، در قالب پاورپوینت و در 39 اسلاید، شامل معرفی خط 1 قطار شهری اهواز، مشخصات عمومی خط، ویژگی های ژئوتکنیکی مسیر، مدیریت ریسک، فرآیندهای مدیریت ریسک مدیریت ریسک در تونل زنی، دستورالعمل انجمن تونل انگلیس، منابع ریسک در تونل زنی … عنوان کامل: مدیریت ریسک در…